بازگشت به صفحه اصلی

باغ ايرانی ـ عکس تزيينی

با پايان يافتن  مطالعات گياه شناسی باستانشناسان در  منطقه توس

امکان تبديل منطقه تابران توس به باغ شهر ايرانی مهيا شده است

 

مطالعات گياه‌شناسي منطقه توس اين امكان را در اختيار كارشناسان قرار مي‌دهد تا بتوانند براي تبديل منطقه تابران توس به مجموعه باغ شهر ايراني برنامه‌ريزي كنند.

با پايان يافتن مطالعات گياه‌شناسي منطقه توس داده‌هاي ابتدايي براي مطالعه و پژوهش باستان شناسان و كارشناسان ميراث فرهنگي به وجود آورد.

نتايج نهايي اطلاعات به دست آمده از اين تحقيق به گفته كارشناس منطقه شهرتاريخي توس به زودي و به شكل نهايي در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.

"سياوش صابري" در توضيح اهداف پروژه مطالعات گياه‌شناسي توس به ميراث خبر گفت: « شناسايي گونه‌هاي گياهي و ارتباط با موضوعات مردم شناسي منطقه به منظور تكميل اطلاعات در اين حوزه و همچنين شناسايي گونه‌هاي گياهي مضر براي آثار تاريخي از جمله اهداف اين پروژه به شمار مي‌آيد.»

وي تصريح كرد: « براي نمونه گونه گياه خاران كه غالباً روي آثار تاريخي مي‌رويد به بدنه بنا  آسيب مي‌رساند كه براساس مطالعات انجام شده علاوه بر شناسايي در زمينه چگونگي حذف اين گونه از كالبد بنا اقدام مي‌شود.»

صابري عمده‌ترين هدف اجراي اين پروژه را تبديل منطقه تابران توس به يك باغ شهر عنوان كرد و افزود: « با شناسايي و مطالعه پوشش گياهي منطقه توس در حقيقت كارشناسان سازمان مي‌توانند براي تبديل منطقه تابران توس به باغ شهر ايراني اقدام كنند.»

به گفته وي، پروژه مطالعات گياه‌شناسي منطقه توس يك سال پيش آغاز شد و در حال حاضر مطالعات ميداني و كتابخانه‌اي آن به پايان رسيده است.

 به گفته صابري پس از ويرايش و جمع‌بندي كليات اين تحقيق، متن پژوهش به شكل مكتوب در اختيار پژوهشگران قرار مي گيرد

 

توس_ خبرگزاري ميراث فرهنگي_آمنه شير افكن

 

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=36072